Saveti doktorke Nevene     16.12.2016.

Asertivnost – veština komunikacije i samopouzdanja

Način na koji komuniciramo sa ljudima oko sebe u velikoj meri utiče na to kako se osećamo. Biti asertivan, ako želimo doslovno da prevedemo ovaj termin, znači potvrđivanje sebe pred drugim ljudima. Podrazumeva izražavanje sebe na način koji obuhvata zauzimanje za svoja lična prava i izražavanje svog mišljenja, osećanja ili stava na direktan, iskren i odgovarajući način. Ovde ključna reč jeste odgovarajući način, jer to znači da istovremeno vodimo računa o sebi i ne ugrožavamo lična prava druge osobe.

Ako vam se dešavaju situacije u kojima osećate da vam nedostaje samopouzdanja da izrazite svoje mišljenje, često pristajete na stvari koje ustvari i ne želite da radite (sastanak sa kolegama van posla koji ste želeli da izbegnete, navalentni prodavac koji vam uvek izvuče novac i kupite stvari koje vam nisu potrebne), ne znate kako da kažete ono što mislite – onda u vašem stilu komunikacije dominira pasivnost. Pasivan stav  podrazumeva narušavanje sopstvenih vrednosti, nepoštovanje svojih potreba i želja, nepostavljanje granice u odnosu na druge ljude. Najčešći razlog zašto su ljudi neasertivni u komunikaciji i izaberu ovaj način jeste strah da će se izgubiti podrška i prihvatanje od strane druge osobe.

Na drugom kraju neadekvatnih stilova komunikacije nalazi se agresivnost – direktno zalaganje za svoja prava i izražavanje sopstvenog mišljenja i osećanja na način koji je često neiskren, napadan i uvek ugrožava prava druge osobe. Cilj ovakvog načina komunikacije jeste uspostavljanje kontrole nad ljudima i situacijom i dominacija. Može vam se učiniti da ovakav način komunikacije je uspešan i da dobijate ono što želite, ali ljudi koji su često agresivni u komunikaciji većinom imaju strah da će izgubiti kontrolu nad situacijom i drugom osobom i da će tako postati ranjiviji u komunikaciji. Osoba se ponaša kao da veruje: » Od životne je važnosti da budem nedodirljiv i i u stanju da kontrolišem druge ljude.« Zanemaruje se i činjenica da agresivan način izražavanja svog mišljenja vodi i do problema sa drugim ljudima koji će tražiti način da se odupru i sabotiraju ili napuste odnos sa ovakvim osobama.

I pasivan i agresivan stil komunikacije vodi ka tome da se na kraju osećamo loše – u prvom slučaju to je strah da ćemo izgubiti podršku druge osobe, u drugom strah da ćemo izgubiti kontrolu. U oba slučaja postoji nesigurnost i nedostatak samouverenosti, samo se saopštava na drugačiji način. Ako ovo nije dovoljan razlog zašto bi trebalo odabrati asertivan stil u komunikaciji evo ih još nekoliko. Kada se uvažavaju svoja i tuđa prava i želje i kada se konfliktrazrešava otvoreno i fer postoje veće šanse (naravno ne i garancija) da čovek zadovolji svoje potrebe i interese u toj komunikaciji. Korišćenje asertivnog pristupa vremenom rezultira boljim prihvatanjem sebe i povećanjem samopouzdanja. Kada bolje prihvatate sebe i povećate samopouzdanje biće smanjena potreba za tuđim prihvatanjem i odobravanjem, smanjiće se i osećaj nesigurnosti i ranjivosti.Asertivna komunikacijapodrazumeva bolju kontrolu sopstvenog ponašanja, a to donosi osećaj zadovoljstva. Jednako važan razlog kao i već navedeni jeste da ovakav izbor komunikacije doprinosi da odnosi sa ljudima budu bliskiji i emocionalno zadovoljavajući.

 

Katarina Petrović, psiholog, Laeda aesthetic center

Ukoliko ne želiš da propustiš novosti, prijavi se na naš newsletter!
PROČITAJ JOŠ